LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

DEROGAT

Decret, del 12 d'octubre del 2011, pel qual es delega al Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) les competències establertes als articles 22 a 42 de la Llei 14/2010, del 13 de maig, de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer

Text pendent d'introducció a LesLleis.com


Derogat per: Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera