LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret, del 29 de juliol de 1981, del M. I. Consell General que regula la inscripció i les autoritzacions per a l’exercici del comerç i la indústria