LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Llei qualificada 11/2003, del 27 de juny, de modificació de l'article 7 de la Llei qualificada de transferències als comuns