LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Llei 16/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Llei 16/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993
24/07/2014
03/09/2014
04/09/2014   
03/03/2015(1)

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original 04/09/2014   
03/03/2015(1)
Image Image

  • (1) D'acord amb la Disposició final segona els articles 8, 12 i 22 entren en vigor al cap de sis mesos de la publicació.