LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

DEROGAT

Reglament, de l’1 de desembre de 1999, regulador del procediment d'obtenció de la cèdula d'habitabilitat i del certificat d'habitabilitat en habitatges

Text pendent d'introducció a LesLleis.com


Derogat per: Reglament, del 3 d'octubre de 2012, de construcció