LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 5 de juliol del 2000, regulador de la inscripció de contractes de lísing i de rènting en el Registre de Vehicles