LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Decret

Per acord de Govern del 7 de desembre del 2011, s’aprova l’“Annex 2. - Condicions de circulació” del Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de mercaderies i especials, aprovat pel Govern el 24 d’abril del 2002, que queda fixat per a l’any 2012 com s’indica en les taules següents.
LesLleis.com

Annex 2

Condicions de circulació

En els trams de carretera següents:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.