LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Decret, del 20 de gener del 2016, de modificació del Decret, del 14 de gener del 2015, d’aprovació del Reglament regulador de les funcions, l’estructura i l’organització del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments