LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Decret, del 21 de juny del 2017, de modificació del Decret, del 5 de setembre del 2016, d’aprovació del Reglament de gestió i caça de l’IsardVersions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original 29/06/2017 Image Image
Derogat per:
Reglament, del 3 de juliol del 2019, de caça
10/07/2019


Image
L’articulat d’aquest text ha quedat incorporat al Reglament, del 5 de setembre del 2016, de gestió i caça de l’Isard.