Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;
LesLleis.com

Vista la Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça;

Vista la Llei dels vedats de caça, del 13 d’abril del 2000;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament de gestió i caça de l’isard, del 5 de setembre del 2016;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament regulador del carnet de caçador i del carnet de pescador, del 10 de febrer del 2016;

Atès l’exposició de motius de la Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça, segons la qual la riquesa faunística “requereix l’atenció de l’Estat, a fi de conservar-la i potenciar-la de forma equilibrada i ordenada”;

Per tal de potenciar la col·laboració del col·lectiu de caçadors en els censos d’isards i en el seguiment sanitari de l’espècie, aquest Decret modifica l’article 10 del Reglament de gestió i caça de l’isard del 5 de setembre del 2016. Així, un cop efectuades totes les adjudicacions directes a cada colla, i en cas que restin captures per atorgar, mitjançant un sistema de sorteig públic, s’afavoreix els caçadors que participen activament en els censos i en l’aportació de mostres orgàniques per al seguiment sanitari de l’espècie.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 21 de juny del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.