LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Decisió núm. 4/91 del Comitè mixt CEE-Andorra, del 12 de juliol de 1991, relativa a certs mètodes de cooperació administrativa per a l’aplicació de l’acord i al procediment de reexpedició de les mercaderies cap al Principat d’Andorra