LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Intercanvi de notes, de 22 de febrer de 1999 i 7 de juliol de 1999, constitutiu d’Acord entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya sobre el reconeixement mutu i l’homologació dels permisos de conduir nacionalsDocument
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Intercanvi de notes, de 22 de febrer de 1999 i 7 de juliol de 1999, constitutiu d’Acord entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya sobre el reconeixement mutu i l’homologació dels permisos de conduir nacionals
07/07/1999
19/01/2000
03/02/2000

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original 03/02/2000 Image Image

Image Documents relacionats: