Carregant...
 

Decret dels veguers del 6 de maig de 1916 (embargaments)

Fins a l’aprovació de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament la regulació de la pràctica de l’embargament i la realització de béns i drets en els procediments d’execució forçosa de les resolucions judicials o dels actes administratius es contenia en aquest Decret, als articles 3 i 4 in fine de l’annex III del Decret dels veguers del 4 de febrer de 1986, i a l’article 102 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal.

Pel que fa als embargaments preventius, només es regulaven en el Decret dels veguers de l’1 de maig de 1922, determinant la competència jurisdiccional per decidir-los i s’hi estableixen els requisits.


Aquest queda derogat per la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig l’endemà de la data en què els primers saigs prenguin possessió de les seves funcions. El Govern ha de publicar un avís al BOPA per donar a conèixer aquesta data.

Text pendent d'introducció a LesLleis.com