Carregant...
 

Decret, del 4 de febrer de 1986, sobre procediment verbal de mínima quantia (Text refós per LesLleis.com)

Transcripció del document facilitat per l'Arxiu i Biblioteca del Consell General a LesLleis.com.


Article 1. Quantia Image

Les reclamacions de caràcter civil de quantitats no superiors a cent mil pessetes, es substanciaran d'acord amb les normes següents.

D'acord amb l'article 83 de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993, les reclamacions de caràcter civil de quantitats no superiors a 200.000 pessetes, o el seu contravalor en altra moneda, es substanciaran d’acord amb les normes d’aquest decret.


Mostra redacció anterior article 1, vigent del 10/02/1986 al 12/01/1994
Article 1

Les reclamacions de caràcter civil de quantitats no superiors a cent mil pessetes, es substanciaran d'acord amb les normes següents.

Modificat per l'article 83 de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993.


Article 2. Demanda Image

El demandat compareixerà davant la Batllia formulant per escrit la seva demanda. Una vegada designat el batlle a qui correspon el coneixement de la causa, segons el que preveu l’article 39 de la present llei, prosseguirà la tramitació de la causa segons el que disposen els articles 3 a 7 del decret de 4 de febrer de 1986.

Mostra redacció anterior, vigent del 10/02/1986 al 12/01/1994
Article 2

El demandant compareixerà davant del Batlle formulant de paraula o per escrit la seva demanda. En el primer cas s'aixecarà acta.

Modificat per l'article 84 de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.