Carregant...
 

Decret d’aprovació de la modificació de les Directrius d’ordenació


Exposició de motius

La Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny, per la Llei 6/2011, del 28 de juliol, i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol, estableix el marc regulador de l’urbanisme i la construcció. La Llei és desenvolupada, entre altres instruments, per les Directrius d’ordenació. El Govern aprovà el 22 de febrer del 2006 les Directrius d’ordenació, i n’aprovà una modificació el 5 d’abril del mateix any.

El 31 de juliol d’enguany el M.I. Consell General ha aprovat la Llei 16/2012 de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny i per la Llei 6/2011, del 28 de juliol. Alguns dels canvis introduïts per la reforma legislativa afecten el contingut de les Directius d’ordenació i han obligat a procedir a l’adaptació del text reglamentari al legal.

La modificació de les Directrius d’ordenació ha estat sotmesa a l’anàlisi de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, la qual l’ha informat favorablement.
LesLleis.com

En aquests mèrits, a proposta del Ministre d’Economia i Territori, el Govern en la sessió del 3 d’octubre del 2012, adopta el següent

Decret
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.