Carregant...
 

Decret de modificació del Decret pel qual es publica la relació de medicaments especialment costosos i d’actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat


Vist el Decret del 16 de novembre del 2011 en el qual es fa pública la relació de medicaments especialment costosos i d’actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa el 100% de les tarifes de responsabilitat;
LesLleis.com

Vist l’annex d’aquest Decret, en què s’estableix els medicaments per als quals es pren en càrrec el 100% de les tarifes de responsabilitat, així com les condicions de reembossament que fan referència al règim de prescripció i de dispensació, a indicacions concretes o bé a controls determinats;

Vistes les actualitzacions efectuades de l’annex del Decret per incorporar nous medicaments, aprovades per decrets de data 11 de juliol del 2012, 22 de maig del 2013, 14 de gener del 2015, 25 de juny del 2015 i 26 d’agost del 2015;

Atesa la necessitat d’actualitzar de forma periòdica l’annex del Decret en funció dels nous medicaments i de la informació disponible;

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social aprovat en la sessió del 18 de desembre del 2015;

El Govern, a proposta del ministeri encarregat de la salut, en la sessió del 13 de gener del 2016, aprova el següent: