Carregant...
 

Comunicat tècnic de tributs, del 08 d’abril del 2015, referent a la no-subjecció a l’impost sobre la renda de les persones físiques dels obligats tributaris que optin per l’aplicació del règim especial per a residents sense activitat lucrativa en relació amb la retenció i l’ingrés a compte de les rendes del capital mobiliari

Aquest comunicat deixa de produir efecte l’1 de gener del 2018Comunicat tècnic referent a la no-subjecció a l’impost sobre la renda de les persones físiques dels obligats tributaris que optin per l’aplicació del règim especial per a residents sense activitat lucrativa en relació amb la retenció i l’ingrés a compte de les rendes del capital mobiliari


Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris que optin per l’aplicació del règim especial per a residents sense activitat lucrativa i a les persones i entitats obligades a practicar retenció i ingrés a compte en relació a les rendes del capital mobiliari que satisfacin.

Ref.: Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, modificada per la Llei 42/2014, de l’11 de desembre, i el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, del 23 de juliol del 2014.

1. Objecte d’aquest comunicat tècnic

Clarificar la no-subjecció a l’impost sobre la renda de les persones físiques dels obligats tributaris que optin per l’aplicació del règim especial per a residents sense activitat lucrativa en relació amb la retenció i l’ingrés a compte de les rendes del capital mobiliari.

2. El règim especial per a residents sense activitat lucrativa

La disposició transitòria tercera de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques –d’ara endavant, “la Llei de l’impost”– preveu un règim transitori que pretén facilitar l’adaptació al sistema tributari andorrà dels obligats tributaris que tinguin l’autorització de residència sense activitat lucrativa a la data d’aplicació de la Llei.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.