Carregant...
 

Comunicat tècnic de tributs, del 16 d’agost del 2016, referent a la utilització dels formularis Model 260.1 i Model 260.2 de l’impost sobre activitats de joc d’atzar


Comunicat


Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris de l’impost general sobre activitats de joc d’atzar que siguin titulars d’una llicència de classe E per un període inferior a 1 any, amb motiu de celebració de jocs amb finalitats publicitàries o promocionals, la base de tributació dels quals sigui l’import total del valor de mercat dels premis oferts o els avantatges concedits als participants.

Normativa: Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar. Reglament de gestió de l’impost sobre activitats de joc d’atzar, del 26 d’agost del 2015. Decret del 26-08-2015 pel qual s’aproven formularis declaratius per dur a terme la gestió tributària de l’impost sobre activitats de joc d’atzar.

1. Objecte d’aquest comunicat tècnic

Simplificar la presentació dels formularis Model 260.1 i Model 260.2 de l’impost sobre activitats de joc d’atzar, per a certs obligats tributaris de l’impost general sobre activitats de joc d’atzar que siguin titulars d’una llicència de classe E.

2. Utilització dels formularis Model 260.1 i Model 260.2

L’article 91, apartat 2, de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar, desenvolupat pels articles 2 i 3 del Reglament de gestió de l’impost sobre activitats de joc d’atzar, preveu que el mecanisme declaratiu per a les autoritzacions inferiors a l’any sigui:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.