Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la tributació de la quota de liquidació percebuda per una persona resident fiscal a Andorra derivada de la dissolució d’una societat.

Número de consulta CV0094-2017
Data d’emissió 23/08/2017
Normativa Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El consultant:

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’Octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables en el càlcul de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’any 2017 i següents:

DESCRIPCIÓ DELS FETS

Que, fa més de 10 anys, quan no era resident fiscal al Principat d’Andorra, vaig constituir una empresa no resident a Andorra, 50% de la meva propietat en aquell moment (a dia d’avui el 100% és de la meva propietat).

Que, amb els anys, amb la seva activitat, aquesta empresa ha generat els seus propis rendiments que s’han mantingut dins de l’empresa com a reserves, una part figurant com a tresoreria i l’altra en actius financers (bons) dins de la societat.

A dia d’avui, essent ja resident fiscal al Principat d’Andorra, em plantejo dissoldre la citada societat estrangera, i recuperar les aportacions inicials, així com els beneficis no distribuïts comptabilitzats com a reserves, és a dir, la tresoreria i inversions financeres (bons), principalment generats amb anterioritat a la implantació de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i davant d’aquesta situació sorgeix el dubte sobre la tributació d’aquesta operació.

Concretament el dubte que sorgeix, en un primer lloc, és sobre la qualificació d’aquesta renda com a guany o pèrdua de capital o com a rendiment del capital mobiliari, i en segon lloc, sobre l’aplicació, o no, de la Disposició addicional quarta de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per la dissolució de dita societat.
LesLleis.com

NORMATIVA APLICABLE

- Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d’aplicació;

ANTECEDENTS APLICABLES
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.