Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia ‘Carn de qualitat controlada d’Andorra’ per a la producció de carn de cavall


Exposició de motius

El Govern va aprovar en la sessió del 2 de juny de 1999 el Reglament relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia “Carn de qualitat controlada d’Andorra” per a la producció de vedells, vedelles i anolles, vaques i bous.

El Govern va aprovar en la sessió de 10 de juliol del 2002 el Reglament relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia “Carn de qualitat controlada d’Andorra” per a la producció de corders i cabrits.

Vistos l’alt grau d’acceptació per part dels consumidors de la carn emparada i les demandes per a l’ampliació del Reglament esmentat a d’altres produccions ramaderes del país, es decideix ampliar-lo per a la producció de carn de cavall.

A proposta del Ministeri d’Economia i Territori s’aprova el Reglament relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia “Carn de qualitat controlada d’Andorra” per a la producció de carn de cavall.
Article únic

S’aprova el Reglament relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia “Carn de qualitat controlada d’Andorra” per a la producció de carn de cavall, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia‘Carn de qualitat controlada d’Andorra’per a la producció de carn de cavall

Capítol primer. Sol·licituds

Article 1
Presentació de la sol·licitud d’autorització
La sol·licitud d’autorització d’utilització del segell de control i garantia “Carn de qualitat controlada d’Andorra” s’ha de presentar davant del Departament d’Agricultura, mitjançant el formulari establert a aquest efecte.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.