Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia “carn de qualitat controlada d’Andorra” per a la producció de corders i cabrits


Exposició de motius

El Govern va aprovar en la sessió de 2 de juny de 1999 el Reglament relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia “Carn de qualitat controlada d’Andorra” per a la producció de vedells i vedelles i la d’anolles, vaques i bous.

A la vista de l’alt grau d’acceptació per part dels consumidors de la carn emparada i de les demandes per a l’ampliació de l’esmentat Reglament amb altres produccions ramaderes del país es decideix ampliar-lo per a la producció de corders i cabrits.

A proposta del Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient s’aprova el Reglament relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia “Carn de qualitat controlada d’Andorra” per a la producció de corders i cabrits.
Article únic

S’aprova el Reglament relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia “Carn de qualitat controlada d’Andorra” per a la producció de corders i cabrits que entrarà en vigor al cap de 15 dies de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia “Carn de qualitat controlada d’Andorra” per a la producció de corders i cabrits

Article 1
Contingut específic d’una sol·licitud per utilitzar el segell en la comercialització de la carn
1. Tot ramader que vulgui produir corders o cabrits, la carn dels quals es pugui comercialitzar amb el segell de control i garantia “Carn de qualitat controlada d’Andorra”, ha de sol·licitar la seva inclusió al programa de control del Departament d’Agricultura establert segons l’article 5, abans dels 30 dies de vida dels animals.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.