Carregant...
 


Decret


Decret del 20-11-2019 pel qual s’aprova el Reglament regulador de les prestacions de reembossament de despeses de desplaçament i d’allotjament.

L’article 11 de la Llei 6/2019, del 31 de gener, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, estableix, entre les prestacions de reembossament destinades a compensar les persones assegurades, les despeses de desplaçament i d’allotjament de la persona malalta i d’un acompanyant en les condicions que s’estableixen reglamentàriament. També estableix que es reembossarà el 100% de les despeses de desplaçament i allotjament derivades d’actes i processos que no es puguin dur a terme al país.

El Reglament regulador de les prestacions de reembossament de despeses de desplaçament i d’allotjament del 9 de desembre del 2009 estableix les condicions per al reembossament d’aquestes despeses, i el Decret del 15 de febrer del 2012 pel qual s’aproven les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social per a l’any 2012 estableix les tarifes que corresponen a les despeses de desplaçament i allotjament.

Transcorreguts els anys des de l’entrada en vigor de les normes esmentades en l’apartat anterior, es fa necessari modificar el procediment per al reembossament de les despeses de desplaçament i allotjament per fer-lo més àgil, tant per als usuaris com per a la CASS. A més, cal actualitzar les tarifes fins ara vigents per adaptar-les al màxim possible al seu cost real.

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones que es desplacen diàriament als països veïns per dur a terme sessions de radioteràpia, també s’incorpora un servei de taxi diari individual que s’adapta als horaris dels tractaments de radioteràpia dels pacients; el conductor els recull al seu domicili, els porta al centre on duen a terme la sessió de radioteràpia i els retorna al seu domicili quan finalitzen la sessió.

Vist el que s’ha exposat, es deroga el Reglament regulador de les prestacions de reembossament de despeses de desplaçament i d’allotjament del 9 de desembre del 2009, i es deroguen les tarifes previstes per al transport no sanitari que estableix el Decret del 15 de febrer del 2012 pel qual s’aproven les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social per a l’any 2012.

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social del 29 d’octubre del 2019;

El Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió de data 20 de novembre del 2019 aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de les prestacions de reembossament de despeses de desplaçament i d’allotjament, que entrarà en vigor el dia 2 de gener del 2020.

Reglament de les prestacions de reembossament de les despeses de desplaçament i d’allotjament

Article 1. Objecte

Aquest Reglament regula les tarifes, les condicions i els procediments per al reembossament de les despeses de desplaçament i d’allotjament de la persona assegurada directa o indirecta i d’un acompanyant en els casos establerts.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.