Carregant...
 

Llei d’Instauració de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal (Text refós per LesLleis.com)Tant el Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, com la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal, del 15 de novembre de 1989, atribueixen a aquesta jurisdicció el control de la subjecció al dret en l’exercici de la potestat reglamentària per part del Consell Executiu, de la subjecció al dret en l’activitat de l’Administració pública enumerada a l’article 13 del mateix Codi de l’Administració, així com de la subjecció als fins que legitimen la dita activitat.

Coherentment amb la naturalesa de l’àmbit jurisdiccional atribuït a aquest nou òrgan judicial, els articles 4 i 5 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal precisen els litigis i qüestions de la competència d’altres jurisdiccions o que romanen en l’àmbit de les competències pròpies de les Delegacions Permanents.

Acomplertes les condicions per a la instauració efectiva de la jurisdicció administrativa i fiscal, fixades per la Disposició Transitòria Segona de la llei del 15 de novembre de 1989, cal establir ara amb precisió i seguretat l’inici de la dita instauració, les regles aplicables als contenciosos en curs, i altres aspectes concrets previstos genèricament en algunes de les disposicions de la mateixa llei.

Per aquests motius,

Els Delegats Permanents de SS.EE. Els Coprínceps adoptem aquesta llei d’instauració de la jurisdicció administrativa i fiscal:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.