Carregant...
 

Llei 16/2008, del 3 d’octubre, qualificada de modificació de la llei qualificada de modificació del codi de procediment penal, del 10 de desembre del 1998


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 d’octubre del 2008 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

Llei 16/2008, del 3 d’octubre, qualificada de modificació de la llei qualificada de modificació del codi de procediment penal, del 10 de desembre del 1998

Exposició de motius

L’adequació de les normes penals als tractats internacionals signats o ratificats per Andorra obliga a fer una modificació puntual del Codi penal en certs articles per adaptar la normativa esmentada a les necessitats d’homologació internacional del nostre Estat, en especial en matèria de corrupció i finançament del terrorisme. La modificació de l’articulat del dit cos material comporta, necessàriament, la modificació i l’adequació a les variacions operades al cos punitiu de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre del 1998, ja modificada anteriorment, també de forma parcial com ara, per la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000, i per la Llei 10/2005, del 21 de febrer, qualificada de modificació del Codi de procediment penal. El text normatiu que ara s’aprova té aquesta primera finalitat.

La present Llei inclou també altres modificacions puntuals del vigent Codi de procediment penal, amb la finalitat de completar i adaptar el redactat d’alguns articles per fer-lo més segur en la seva aplicació i més garantista dels drets fonamentals dels ciutadans.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.