Carregant...
 

Llei 15/2013, del 19 de setembre, de modificació de l’article 24.2 de la Llei 35/2012, del 13 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2013


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 19 de setembre del 2013 ha aprovat la següent:

Exposició de motius

El Consell General va aprovar una resolució, en la sessió del 8 de juny del 2012, en la qual encomanava al Govern que prengués les disposicions necessàries per cobrir les vacants dels membres del Cos de Policia que l’haguessin abandonat o l’abandonessin en concepte de jubilació, per tal de mantenir una dimensió del Cos que permetés conservar i millorar els excel·lents nivells de seguretat ciutadana de què gaudeix el Principat d’Andorra.

En compliment d’aquesta resolució es va aprovar la Llei 15/2012, del 12 de juliol, de modificació de l’article 24.2 de la Llei 22/2011, del 29 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2012, que permet cobrir amb personal extern les places vacants produïdes en el Cos de Policia durant l’exercici 2012.

En el mateix sentit, en l’article 24.2 de la Llei 35/2012, del 13 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2013, es preveu la facultat de cobrir amb personal fix extern les vacants produïdes en el Cos de Policia durant aquest exercici 2013.

Tanmateix, aquestes disposicions normatives no possibiliten la cobertura mitjançant personal fix extern del gruix de les vacants d’agents del Cos de Policia generades des de l’any 2010, que van tenir lloc l’any esmentat i l’any 2011, malgrat que aquesta cobertura s’ha constatat com a necessària després d’un treball intern d’avaluació i quantificació dels recursos humans necessaris per seguir garantint un servei públic òptim i continuar mantenint un alt nivell de seguretat ciutadana, un cop modificada l’estructura i l’organització del Cos per tal d’optimitzar aquests recursos.
LesLleis.com

En efecte, per tal de seguir prestant un servei completament satisfactori per part del Cos de Policia i, concretament, a fi de garantir l’eficàcia i l’eficiència dels agents de Policia adscrits a l’Àrea de Seguretat Pública i Proximitat Ciutadana, la missió i la funció dels quals són cabdals amb vista a garantir i mantenir l’alt nivell de seguretat pública i ciutadana del Principat d’Andorra, que ha estat sempre un dels seus actius més importants i reconeguts, i que ha significat alhora un dels seus atractius i trets diferenciadors, cal una dotació suficient d’efectius policials, que asseguri una presència policial significativa i una actuació ràpida i eficaç en el cas que la seguretat del país i dels seus ciutadans es vegi compromesa.

Al mateix temps, el compliment ineludible dels compromisos internacionals contrets pel nostre país, i la prevenció i la lluita necessàries contra les noves formes de delinqüència, cada cop més complexes i a les quals el nostre país no és aliè, aconsellen el reforç dels efectius policials actualment existents.

Per aquests motius, és necessari modificar l’article 24.2 de la Llei 35/2012, del 13 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2013, a fi de possibilitar la convocatòria de procediments selectius d’ingrés per cobrir les vacants d’agents de Policia generades en el Cos de Policia no només durant l’exercici esmentat, sinó també durant els exercicis anteriors.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.