Carregant...
 

Llei 12/2020, del 8 d’octubre, de modificació de la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà


Llei 12/2020, del 8 d’octubre, de modificació de la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 8 d’octubre del 2020 ha aprovat la següent:

Llei 12/2020, del 8 d’octubre, de modificació de la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà

Exposició de motius

El 9 de juny de 1994, el Consell General aprova la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà i dona així cobertura legal a l’oferta educativa de l’Escola Andorrana. Passats 24 anys d’aquesta primera publicació, es fa una revisió i actualització de diversos aspectes vinculats a l’ordenament del sistema educatiu andorrà i s’aprova la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà.

Entre altres aspectes, la Llei 17/2018 revisa els requisits d’accés a la professió docent i, alhora, posa en relleu certes especificitats relacionades amb l’especialització dels docents, particularment a la segona ensenyança i a l’ensenyament post obligatori.

Els requisits vinculats a les titulacions de l’ensenyament superior i la complexitat del plantejament lingüístic del sistema educatiu andorrà, sumats a la situació sanitària provocada pel virus SARS-CoV-2 l’any 2020, posen en evidència la fragilitat de les borses de treball del personal docent, fet que genera importants dificultats per les baixes o les necessitats de substitucions diverses del personal docent d’algunes especialitats; especialment pel que fa als perfils que intervenen a segona ensenyança, batxillerat general i professional o formació d’adults.

Així mateix, cal tenir en consideració que una aturada de més de dos setmanes de la intervenció docent pot comportar importants dificultats en el desenvolupament de les competències dels alumnes i tenir conseqüències en l’acreditació d’aquestes competències, especialment per a l’obtenció del títol de graduat en segona ensenyança i del títol de batxiller general o batxiller professional. El desenvolupament de les competències i l’adquisició i la mobilització de recursos diversificats al llarg del curs escolar exigeixen un temps determinat, publicat en els decrets de programes i plans d’estudis corresponents.

La modificació de la Llei 17/2018 pretén minimitzar el temps d’absència del personal docent en els nivells de segona ensenyança, batxillerat general i professional i formació d’adults, i s’accepta de manera excepcional la intervenció de professionals amb una titulació oficial de primer cicle de l’ensenyament superior prioritzant que aquesta titulació sigui de l’especialitat que el docent ha d’impartir en la seva àrea o assignatura.

Aquesta Llei s’estructura en quatre articles, que modifiquen la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà; una disposició final primera, que estableix la necessitat de presentar el projecte de consolidació de la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà, i una disposició final segona, que determina l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.