Carregant...
 

Reglament d’organització i funcionament de la junta electoral


Exposició de motius

La recent modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum de data 15 de desembre del 2000 ha regulat de forma molt succinta el sistema de funcionament intern de la Junta Electoral.

Aquesta mancança havia de suposar, necessàriament, l’adopció de diverses normes de funcionament intern que permetin tractar dins d’un cert ordre sistemàtic els assumptes que són sotmesos a la Junta, tal com ja es preveu al paràgraf 5 de l’article 30 de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum. Image

D’acord doncs amb aquesta disposició, la Junta Electoral ha aprovat en la seva sessió del 19 de gener el següent Reglament d’organització i funcionament.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.