Carregant...
 

Edicte


Per tal de donar compliment a allò que disposa la Llei del Govern, de data 15 de desembre del 2000, s’ordena la publicació del Reglament de modificació del Reglament d’execució de la Llei sobre la utilització dels signes d’Estat per a la utilització de “.ad” com a nom de domini.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 7 de febrer del 2001

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Reglament de modificació del Reglament d’execució de la Llei sobre la utilització dels signes d’Estat per a la utilització de “.ad” com a nom de domini

Vist el Reglament d’execució de la Llei sobre la utilització dels signes d’Estat per a la utilització de “.ad” com a nom de domini, de data 6 de setembre del 2000,

Atesa la necessitat de prorrogar el termini de 6 mesos establert en les disposicions transitòries primera, segona i tercera d’aquest reglament,

A proposta del ministre de la Presidència i Economia, el Govern, en la sessió del dia 7 de febrer del 2001, acorda la modificació següent,
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.