Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament d’ús dels segells oficials “Andorra producte agrícola” i “Andorra recepta tradicional”


Exposició de motius

La gran varietat de productes agroalimentaris comercialitzats en l’actualitat i l’abundant informació disponible fan que el consumidor busqui dades sobre l’origen i la forma de producció dels aliments i s’interessi cada cop més per productes d’un origen tradicional i geogràfic determinat.

La diversificació de les produccions agràries, com a objectiu principal per aconseguir un cert manteniment de la tradició agrícola i ramadera andorrana, ha d’incloure l’obtenció de productes d’alt valor afegit resultants de les condicions específiques i exclusives de les zones de muntanya i representatives de l’ús que el sector primari andorrà ha fet del medi natural i d’unes tradicions alimentàries pròpies.

Les zones de muntanya, i en especial Andorra, no poden competir amb les produccions procedents del mercat internacional. Per aquesta raó, l’aprovació de la Llei d’agricultura i ramaderia l’any 2000 ha comportat l’ajuda econòmica a diverses persones i associacions per realitzar plans de recerca i desenvolupament agrari per tal d’estudiar la viabilitat de noves tècniques agràries i aplicar noves tecnologies tant en la producció com en la transformació i comercialització de productes agropecuaris.

El resultat d’aquestes iniciatives ha estat en bon nombre d’ocasions l’arribada al mercat de productes agroalimentaris ben diferenciats. Cal, però, afegir visibilitat a aquestes produccions per ajudar que es puguin identificar mitjançant els segells oficials que es regulen en aquest Reglament.

Així mateix, la Llei d’agricultura i ramaderia defineix la producció agrària de qualitat controlada com la que compleix una sèrie de requisits específics establerts reglamentàriament. Aquests requisits fan referència a les característiques finals del producte o als seus processos de producció o de transformació, i estan controlats directament o indirectament pel ministeri encarregat de l’agricultura.

Els articles 1.1.b, 4.1.g i 4.2.i de la Llei sobre la utilització de signes d’Estat, del 20 de juny de 1996, faculten el Govern a utilitzar l’ús de signes o segells de control o garantia, i també a definir-ne la forma oficial.

En el context econòmic actual, ha quedat àmpliament demostrat que les empreses que elaboren productes agroalimentaris vinculats al territori, i que estan associades a marques diferenciades que s’han guanyat la confiança del consumidor, aconsegueixen incrementar la seva part de mercat, en detriment de les empreses que treballen amb productes més genèrics.

Alguns productes lligats al receptari tradicional andorrà no són elaborats, a hores d’ara, amb matèries primeres conreades o criades a Andorra però il·lustren, no obstant això, la relació entre territori i alimentació. És necessari, per tant, que els productes obtinguts mitjançant una recepta tradicional puguin ser identificats pels consumidors per contribuir a reforçar la identitat alimentària pròpia d’Andorra, possiblement minvada per les formes de vida moderna, els nous costums, la industrialització i la pèrdua progressiva dels lligams entre els ciutadans i el territori.

Aquest Reglament ha de donar el marc legal per utilitzar aquests segells i el ministeri encarregat de l’agricultura és el responsable de vetllar perquè s’utilitzin correctament.

A proposta del ministre d’Economia i Territori, el Govern, en la sessió del 17 d’octubre del 2012, aprova el següent

Decret
Article únic

S’aprova el Reglament d’ús dels segells oficials “Andorra producte agrícola” i “Andorra recepta tradicional”, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.