Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de gestió i caça d’espècies sotmeses a pla de caça en terreny cinegètic comú


Exposició de motius

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;

Vista la Llei de caça, del 13 d’abril del 2000;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de caça, del 25 de juliol del 2012;

S’ha constatat a la pràctica la conveniència de fer certes modificacions de caràcter tècnic al Reglament de gestió i caça d’espècies sotmeses a pla de caça en terreny cinegètic comú perquè sigui més operatiu i adequat a la realitat. Aquestes modificacions afecten alguns articles del capítol tercer. Per aquests motius es considera necessari aprovar el Reglament de gestió i caça d’espècies sotmeses a pla de caça en terreny cinegètic comú.
LesLleis.com

Les modificacions del capítol tercer fan referència, per una banda, a la definició dels supòsits en què es considera la captura d’una unitat no fixada reglamentàriament pel Govern. S’inclou en aquests supòsits el cas de transferència de l’anella de captura, però se n’exclou el fet de no retornar l’anella de captura, que també s’inclou com a obligatorietat en l’article 17. Per altra banda, s’estableix un termini perquè el caçador pugui avisar de la captura efectuada el Departament de Patrimoni Natural i, finalment, s’especifica com es poden tallar les extremitats de l’animal capturat per facilitar-ne el transport.

A proposta del ministre de Turisme i Medi Ambient i en execució de l’acord de Govern, en la sessió del dia 10 de juliol del 2013, decreta:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.