Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball


Exposició de motius

El 18 de juliol del 2012 el Govern va aprovar un reglament de quota de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball, a fi de complir el mandat contingut en la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració.

Tanmateix, tenint en compte que el 10 d’octubre del 2013, el Consell General va aprovar la Llei 16/2013, de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, és necessari, a banda d’establir la quota corresponent per a les autoritzacions de residència sense activitat lucrativa, les autoritzacions de residència per a professionals amb projecció internacional i les autoritzacions de residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu, preveure a l’ensems per via reglamentària la quota corresponent a la nova autorització de residència per ingrés en centres geriàtrics privats o per ingrés en centres de cures mèdiques o terapèutiques privats que s’introdueix per primera vegada en aquesta Llei, per aquelles persones físiques que no tenen la nacionalitat andorrana i que estableixen la seva residència permanent i efectiva al Principat d’Andorra, en un centre geriàtric privat o en un centre de cures mèdiques o terapèutiques privat durant almenys 90 dies per any natural, sense exercir-hi cap activitat laboral o professional.

A aquest efecte, i en aplicació de l’article 2 de la Llei 16/2013, del 10 d’octubre, de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, segons el qual el nombre d’autoritzacions de residència sense activitat lucrativa, per a professionals amb projecció internacional, per raons d’interès científic, cultural i esportiu i per ingrés en centres geriàtrics privats o per ingrés en centres de cures mèdiques o terapèutiques privats que es poden concedir en un temps determinat s’ha de fixar periòdicament d’acord amb les circumstàncies econòmiques i socials del Principat d’Andorra, mentre que la determinació del nombre màxim d’autoritzacions s’ha de fer per la via reglamentària, el Govern aprova aquesta nova quota d’autoritzacions d’immigració de residència sense treball.

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 20 de novembre del 2013;

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball, que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.