Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi


Exposició de motius

En la sessió del 10 d’octubre del 2013, el Consell General va aprovar la Llei 16/2013, de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, en què es regula per primera vegada una nova autorització de residència i treball per compte propi, a fi d’adaptar la Llei qualificada d’immigració a les disposicions de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, així com a la modificació que va fer de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 5 de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals.

A aquest efecte, i en aplicació de l’article 3 de la Llei 16/2013, del 10 d’octubre, de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, segons el qual el nombre d’autoritzacions de residència i treball per compte propi es fixa periòdicament per via reglamentària, a partir de la política d’immigració definida i d’acord amb les circumstàncies econòmiques i socials del Principat d’Andorra, el Govern aprova aquesta nova quota general d’autoritzacions de residència i treball per compte propi.

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 20 de novembre del 2013,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament de quota general des les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.