Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, aprovat pel Decret del 13 de maig del 2009Exposició de motius

Aquest Decret modifica el Reglament aprovat pel Decret del 13 de maig del 2009 i modificat pel Decret del 19 de maig del 2011 a l’efecte de desenvolupar la Llei 20/2013, del 10 d’octubre, que implementa la normativa de la Unió Europea en matèria de prevenció del blanqueig de diners i valors i del finançament del terrorisme en els termes exigits per l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.

Amb l’aprovació d’aquest Reglament es culmina la missió d’implementar íntegrament la normativa de la Unió Europea en matèria de prevenció del blanqueig de diners o valors i del finançament del terrorisme requerida per l’Acord monetari esmentat.

A proposta del ministre de Finances i Funció Pública i del ministre de Justícia i Interior, i d’acord amb el Govern en la sessió del 20 de novembre del 2013,

Decreto
Article únic

S’aprova la modificació del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.