Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, aprovat pel Decret del 13 de maig del 2009


Exposició de motius

Aquest Decret modifica el Reglament aprovat pel Decret del 13 de maig del 2009 i modificat pel Decret del 19 de maig del 2011 a l’efecte de desenvolupar la Llei 20/2013, del 10 d’octubre, que implementa la normativa de la Unió Europea en matèria de prevenció del blanqueig de diners i valors i del finançament del terrorisme en els termes exigits per l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.

Amb l’aprovació d’aquest Reglament es culmina la missió d’implementar íntegrament la normativa de la Unió Europea en matèria de prevenció del blanqueig de diners o valors i del finançament del terrorisme requerida per l’Acord monetari esmentat.

A proposta del ministre de Finances i Funció Pública i del ministre de Justícia i Interior, i d’acord amb el Govern en la sessió del 20 de novembre del 2013,

Decreto
Article únic

S’aprova la modificació del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.