Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi


Exposició de motius

El Consell General, en la sessió del 10 d’octubre del 2013, va aprovar la Llei 16/2013, de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, per regular per primera vegada una nova autorització de residència i treball per compte propi, a fi d’adaptar la Llei qualificada d’immigració a les disposicions de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, així com a la modificació que es va fer de la lletra a de l’apartat 1 de l’article 5 de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals. En aquest context, en aplicació de l’article 3 de la Llei 16/2013, del 10 d’octubre, de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern, en la sessió del 20 de novembre del 2013, va aprovar la primera quota general d’autoritzacions de residència i treball per compte propi.

És amb aquesta mateixa voluntat que ara el Govern, tenint en compte molt especialment les circumstàncies econòmiques i socials del Principat d’Andorra, fixa un nou nombre de quota general d’autoritzacions de residència i treball per compte propi.

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 2 d’abril del 2014,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.