Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament d’ajuts a l’estudi


Exposició de motius

El dret de tota persona a l’educació és un dret que la Constitució d’Andorra reconeix com a fonamental i que la Llei qualificada d’educació desenvolupa. Per garantir-lo de manera efectiva i oferir l’oportunitat de superar els obstacles de tota mena que puguin menyscabar-lo, el Govern s’ha dotat d’un sistema d’ajuts a l’estudi que compensa les desigualtats econòmiques i socials i, en els nivells d’ensenyament postobligatori, incentiva la continuïtat de l’estudi. Amb aquesta finalitat, el dia 3 de juny del 2014 el Consell General va aprovar la Llei d’ajuts a l’estudi.

La nova Llei dóna resposta a la necessitat d’adequar el sistema d’ajuts a l’estructura de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, crea el sistema d’ajuts al segon cicle universitari i autoritza el Govern a desenvolupar-ne l’aplicació per via reglamentària.

Aquest Reglament, a partir d’uns principis generals comuns, concreta els procediments i els criteris específics que regulen l’atorgament d’ajuts a l’estudi. El text ordena el conjunt de criteris socioeconòmics, patrimonials i acadèmics, així com els premis nacionals a l’estudi, les beques fora de termini i la compatibilitat amb altres ajuts. També estableix les comprovacions i els processos de verificació de dades i, finalment, annexa el barem de puntuació per a la valoració de béns patrimonials.

A proposta de la ministra d’Educació i Joventut, el Govern, en la sessió del 13 d’agost del 2014,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.