Carregant...
 
 Avís
Aquest text ha estat modificat pel Decret 224/2021, del 7-7-2021, de modificació del Reglament de les prestacions d’incapacitat temporal de la seguretat social, del 27 de maig del 2015.

Aquesta modificació entra en vigor el 08/07/2021.
Estem treballant per incorporar el nou text refós que en breu estarà disponible a LesLleis.com.
Disculpeu les molèsties.

Decret pel qual s’aprova el Reglament de les prestacions d’incapacitat temporal de la seguretat social


La Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social ha introduït modificacions en el sistema de seguretat social que fan necessària una adaptació del Reglament regulador de les prestacions d’incapacitat temporal, del 28 d’abril del 2010.

Al mateix temps, s’ha aprofitat aquesta ocasió per introduir altres modificacions que aconsella l’experiència adquirida en l’aplicació del text, i per millorar la redacció d’alguns dels seus preceptes.

Per facilitar la consulta del text i per a una millor seguretat jurídica, s’aprova íntegrament un nou Reglament, que deroga així el Reglament anterior.

A proposta de la ministra de Salut, Afers Socials i Ocupació, el Govern, en la sessió del 27 de maig del 2015, aprova aquest Decret.
Article únic

S’aprova el Reglament de les prestacions d’incapacitat temporal, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial d’Andorra.

Reglament de les prestacions d’incapacitat temporal de la Seguretat Social

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular el règim relatiu a les prestacions d’incapacitat temporal, previstes al capítol tercer, del títol II, del llibre tercer de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.