Carregant...
 

Decret de modificació parcial del Reglament de l’Arxiu Nacional d’Andorra, del 6 d’abril del 2005


L’objectiu d’aquesta modificació del Reglament de l’Arxiu Nacional d’Andorra, del 6 d’abril del 2005, és regular les condicions d’accés a la documentació de l’Arxiu a través de mitjans electrònics, revisar la consulta i les condicions i els sistemes de reproducció dels documents i adaptar aquest Reglament al Reglament organitzatiu de la Comissió d’Accés i Avaluació de la Documentació (CAAD), del 9 de setembre del 2015, atenent la seva funció en l’establiment dels criteris generals sobre l’aplicació de la normativa que regeix l’accés als documents públics.
LesLleis.com

Pels motius esmentats, i a proposta de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, el Govern, en la sessió del 20 d’abril del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de modificació del Reglament de l’Arxiu Nacional d’Andorra, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de l’Arxiu Nacional d’Andorra

Article 1

Es modifica la redacció de l’apartat o de l’article 7, que queda de la manera següent:

“o) Formar part de la Comissió d’Accés i d’Avaluació de la Documentació.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.