Carregant...
 


Correcció d’errata


Vist que s’ha constatat un error en el Decret d’aprovació de la modificació del Reglament de construcció, de l’11 de maig del 2016, publicat al BOPA núm. 31, del 18 de maig del 2016, es fa pública la correcció d’errata següent:
LesLleis.com

On hi diu:

“S’afegeix l’apartat 14 de l’article 31 que queda redactat de la manera següent:
14. Els locals d’ús comercial, ús industrial ò ús de magatzem ubicats en la xarxa bàsica de carreteres han de preveure l’espai necessari per a l’espera de vehicles i de les maniobres de càrrega i descàrrega de manera que s’eviti qualsevol perjudici per a la circulació i es garanteixi la correcta gestió de la seguretat i funcionalitat viàries.”


Hi ha de dir:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.