Carregant...
 

Decret pel qual es publica el Reglament de modificació del Reglament de construcció (Text refós per LesLleis.com)


Preàmbul

La Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny, per la Llei 6/2011, del 28 de juliol, i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol, estableix el marc regulador de l’urbanisme i la construcció. La Llei és desenvolupada reglamentàriament mitjançant el Reglament urbanístic, el Reglament de construcció i el Reglament d’urbanització. En aquest sentit, els articles 10 i 53 de la Llei estipulen que el Govern ha d’aprovar el Reglament de construcció, en tant que instruments d’ordenació del Govern. En compliment d’aquests articles el Govern aprovà el 26 de febrer del 2003 el Reglament de construcció. Posteriorment, el 8 d’abril del 2009 el Govern aprovà la modificació del Reglament de construcció, per tal d’aportar millores detectades en els anys d’aplicació del text reglamentari del 2003, simplificar procediments administratius i aclarir la interpretació de preceptes. I en data 5 d’octubre del 2011 el Govern aprovà una modificació del Reglament de construcció, per adaptar-lo a la Llei 6/2011, del 28 de juliol, de modificació de la Llei general d’ordenació del territori. Finalment, en data 18 de novembre de 2015, el Govern aprovà una modificació del Reglament de construcció dirigit a facilitat i a aportar un impuls en la millora de l’eficiència energètica dels edificis, i assegurar, alhora, que les modificacions introduïdes permetin millorar-ne l’aïllament.
LesLleis.com

El Govern, en compliment de la proposta de la Taula Nacional de Mobilitat, ha elaborat la present modificació del Reglament de construcció. L’abast de les modificacions introduïdes correspon a garantir la correcta gestió de la seguretat i funcionalitat viàries, per les maniobres de càrrega i descàrrega provinents dels locals d’ús comercial, ús industrial o ús de magatzem, ubicats a la xarxa bàsica de carreteres, que comporta la introducció del nou apartat 14 dins de l’article 31 del Reglament de construcció.

La modificació del Reglament de construcció ha estat sotmesa a l’anàlisi de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, la qual l’ha informat favorablement.

La modificació del Reglament de construcció manté el mateix índex d’articles, i amb els mateixos títols, que la darrera modificació del Reglament aprovada el 18 de novembre de 2015.

Per això, a proposta del Ministre d’Ordenament Territorial, el Govern adopta el següent

Decret
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.