Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament de gestors de residus


Exposició de motius

El 10 de desembre del 2014 el Govern va aprovar el Reglament de gestors de residus, que defineix les obligacions dels gestors públics o privats de residus i les característiques de transport i emmagatzematge dels residus; estableix i regula el Registre de Gestors Privats de Residus del Principat d’Andorra, i defineix els procediments i les condicions necessaris per obtenir la perceptiva autorització de gestor privat de residus, entre altres aspectes.

Atesa la competència establerta a l’article 22 de la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica, per la qual el Govern pot incorporar per via reglamentària al procediment simplificat altres tràmits susceptibles de simplificació;

Atès que s’ha valorat positivament que els procediments de renovació, ampliació i modificació de l’autorització de gestor privat de residus puguin ser seguits pel tràmit simplificat;

S’ha convingut modificar el Reglament de gestors de residus per preveure aquest tipus de tràmit.

Atès que s’ha detectat que el punt c) de l’apartat 2 de l’article 4 Obligacions dels gestors, “c) Disposar del número d’inscripció al Registre de Comerç i Indústria relatiu a les activitats que desenvolupen l’activitat de gestió de residus” té un redactat que porta a confusions i com a conseqüència retards en els tràmits administratius i atès que disposar d’aquest número d’inscripció al Registre de Comerç i Indústria no aporta cap millora o benefici en relació a les activitats de gestió de residus, s’ha valorat positivament la modificació de l’apartat 2 de l’article 4 del Reglament eliminant aquest punt.

Finalment, i atès que s’ha constatat un error de transcripció a l’article 11 del Reglament de gestors de residus pel que fa l’article referit, s’aprofita per esmenar aquesta errada.

Pels motius exposats, i a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 28 de setembre del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.