Carregant...
 


Decret


La radioafició, és una activitat que fa nombrosos anys es desenvolupa al Principat d’Andorra per radioaficionats titulars de llicències andorranes en vigor, exclusivament per afició, i sense caràcter professional ni lucratiu, que implica la dedicació a la comunicació i experimentació per mitjà de les ones electromagnètiques.

L’any 1994, va ser aprovada pel Consell General, la primera llei en matèria de radioafició al Principat d’Andorra, anomenada Llei de radioafició i d’estacions radioelèctriques d’aficionat, i posteriorment el Reglament d’aplicació de la Llei de radioafició i d’estacions radioelèctriques d’aficionat així com les successives modificacions que desplegarien els efectes de la mateixa.

A comptar dels seus inicis, la radioafició ha evolucionat en tots els seus àmbits, amb especial rellevància el tècnic i el normatiu, fet que en l’actualitat ha fet necessari adequar la normativa relativa a la radioafició, a la realitat actual i a les necessitats del Principat d’Andorra, d’acord amb la normativa reguladora d’aplicació internacional en matèria de radioafició.

Aquest nou Reglament d’aplicació de la Llei de radioafició i d’estacions radioelèctriques d’aficionat, aporta respecte als anteriors, diferents novetats i millores operatives que permetran desenvolupar aquesta activitat amb major seguretat i eficàcia.

Les modificacions més rellevants entre altres, són les relatives a l’atorgament de les xifres i lletres de sufix d’identificació de llicència, l’ampliació de l’abast de les llicències col·lectives amb la finalitat que les associacions de radioafició puguin obtenir una llicència col·lectiva per operar estacions col·lectiva, i la recuperació, vigència i validesa de les llicències.

D’acord amb l’article 2, lletres f, i g) dels Estatuts de la societat pública Andorra Telecom, SAU que figuren com Annex I de la Llei 33/2014, del 27 de novembre, de creació de la societat pública Andorra Telecom SAU; Andorra Telecom, eleva al Govern per a la seva consideració i posterior aprovació, la proposta de nou Reglament d’aplicació de la Llei de radioafició i d’estacions radioelèctriques d’aficionat.

A proposta del ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, el Govern, en la sessió del 9 de novembre del 2016,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei de radioafició i d’estacions radioelèctriques d’aficionat, que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament d’aplicació de la Llei de radioafició i d’estacions radioelèctriques d’aficionat

Article 1. Objecte

Les llicències de radioaficionat són atorgades pel Govern d’acord amb la Llei i amb el procediment establert en aquest Reglament. L’Annex I i II determinen respectivament, la potència, classe d’emissió i freqüències atorgades, així com les atribuïdes per la TNAF (Taula Nacional Andorrana de Freqüències). Per tal de facilitar les transmissions i evitar interferències i incompatibilitats en els tipus de modulació, s’han d’utilitzar els Plans de Banda recomanats per la (IARU) International Amateur Radio Union per a la Regió 1 i les seves recomanacions, sempre que no contradiguin la legislació vigent.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.