Carregant...
 

Decret


Tal com s’assenyala en l’exposició de motius del Decret de modificació del Reglament relatiu al passaport ordinari, del 9 de març del 2016, la conscienciació dels països de la importància de la lluita contra la delinqüència organitzada transnacional, en particular contra el terrorisme, ha comportat el convenciment a escala mundial de la necessitat d’evitar el frau i la falsificació dels documents de viatge. Aquesta necessitat motiva que l’Organització de l’Aviació Civil Internacional (OACI) estableixi les especificacions dels documents de viatge conjugant, d’una banda, l’establiment del màxim nombre de mesures que garanteixin la seguretat mundial, i de l’altra, permetent la circulació àgil i segura dels viatgers.

Des del 2006, l’OACI recomana la introducció al passaport d’un circuit integrat que permeti als estats de dissenyar un passaport que faciliti la mobilitat transfronterera dels seus ciutadans amb el màxim nivell de seguretat. Aquest tipus de passaport es coneix com a “passaport biomètric” o “passaport electrònic”. Aquest circuit integrat sense contacte que presenta el passaport permet l’emmagatzematge de dades biomètriques que són integrades de forma normalitzada, cosa que permet l’interfuncionament mundial i la introducció de noves mesures de seguretat.

El Principat d’Andorra, en línia amb la decisió dels països europeus que l’envolten, va decidir l’any 2012 implementar el passaport biomètric de segona generació, amb el sistema EAC (Electronic Access Control), que integra la informació relativa a les empremtes del titular. Aquesta informació, que permet la identificació segura del titular, amb què s’impedeix el frau i la falsificació, no té com a objecte l’ús invers, és a dir, no permet al sistema d’obtenir dades sobre la identitat d’un desconegut a partir de la informació sobre les empremtes emmagatzemades. Així, es garanteix l’ús correcte d’aquestes dades personals.

En aquest sentit, l’11 de desembre del 2013 el Govern va aprovar el Reglament relatiu al passaport ordinari, que va entrar en vigor l’1 de febrer del 2014, i que regula les característiques del passaport d’acord amb la normativa internacional i les particularitats de la normativa interna en matèria de nacionalitat, tenint en compte les novetats introduïdes fins llavors i esmentades anteriorment. Amb l’entrada en vigor d’aquest Reglament es va modificar la vigència del passaport, que ha passat a expedir-se per un període de cinc anys en el cas de les persones que tenen atribuïda la nacionalitat a títol provisional i dels menors de vint anys, o per un període de deu anys en el cas de les persones majors de vint anys.

Posteriorment, el Decret del 9 de març del 2016 va modificar el Reglament esmentat per introduir canvis en la numeració del passaport, tot conservant el número d’identificació de la persona que tradicionalment ha caracteritzat el passaport andorrà, per evitar problemes en els controls fronterers dels països forans en el supòsit que el passaport correspongui a un duplicat de l’original perdut o robat.

L’evolució constant de les normes de seguretat dels documents de viatge ha motivat que el mes de gener del 2015, en tots els països membres de la Unió Europea, hagi esdevingut obligatòria la introducció de comunicacions xifrades en el sistema de seguretat del xip conegut com a SAC (Supplemental Access Control). Així, la necessitat d’adaptar-se als sistemes de seguretat que s’implementen a escala mundial i la durada actual més llarga de la vigència del passaport andorrà han aconsellat d’introduir també al nostre país el passaport biomètric de tercera generació amb el sistema SAC, en què hi ha la mesura complementària i capdavantera de seguretat d’impressió amb làser i color sobre una base de policarbonat.

Per aquest motiu, esdevé necessari modificar una vegada més el Reglament relatiu al passaport ordinari, pel que fa a l’establiment de les característiques del passaport. En concret, a partir d’ara el número de passaport varia amb cada emissió d’un nou document per a un mateix titular i està format per la lletra majúscula “O” seguida de set xifres. No obstant això, considerant l’arrelament que té entre la ciutadania la numeració tradicional del passaport andorrà associada a un número fix d’identificació de la persona, aquest número es conserva i, en la pàgina de les dades d’identificació, passa a denominar-se “número d’identificació personal”. A més, el nou passaport ordinari en la zona de lectura automàtica (ZLA) de dades personals conserva el número d’identificació administrativa (NIA) del titular (sis xifres i una lletra), conegut també com a número de cens, amb la finalitat de facilitar els tràmits en què és necessari acreditar-lo.

D’altra banda, la pàgina amb les dades personals gràfiques es grava amb làser sobre una base de policarbonat dividida en una zona d’inspecció visual i una zona de lectura automàtica de les dades. D’aquesta manera s’aporten mesures de seguretat complementàries, atès que es garanteix una conservació millor del document durant els deu anys de vigència, i es permet la impressió amb una tècnica de tres nivells de línies, l’entramat de les quals permet la gravació de la foto en color, dels símbols emblemàtics del país o de figures simbòliques.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió de l’11 de gener del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.