Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

Vist el Decret del 12 de setembre del 2018 d’aprovació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat;
LesLleis.com

Atès que cal donar cobertura a les persones que amb anterioritat a l’entrada en vigor del Decret rebien tractament amb algun dels nous medicaments d’alta complexitat que incorpora el Decret;

Atès que s’ha detectat que alguns dels codis ATC assignats a l’annex 1 de dispensació hospitalària poden ser dispensats en oficina de farmàcia, concretament els codis L02BB (antiandrògens) i L02AE (anàlegs de l’hormona alliberadora de gonadotrofines només en indicació per a neoplàsies), i que s’ha d’introduir el codi ATC per al medicament Nusinersen;

Vist el que s’ha exposat, el Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió del dia 24 d’octubre del 2018 aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.