Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament de modificació del Reglament de gestors de residus


Exposició de motius

El 28 de setembre del 2016 el Govern va aprovar la modificació del Reglament de gestors de residus de 10 desembre del 2014, amb l’objectiu d’establir un tràmit simplificat per les renovacions, ampliacions i modificacions de les autoritzacions de gestors de residus.
LesLleis.com

Aquest tràmit simplificat es basava en la presentació per duplicat del formulari de sol·licitud simplificat de renovació, ampliació o modificació adjuntant la documentació establerta reglamentàriament per cada cas. El retorn al sol·licitant d’una de les còpies de la sol·licitud segellada pel Servei de Tràmits donava conformitat a la renovació, ampliació o modificació de l’autorització.

La tercera revisió del Pla nacional de residus per a al període 2017-2020 preveu una acció encaminada a la promoció d’un consum responsable del paper i la desmaterialització de la informació. En aquest sentit, amb la finalitat d’eliminar al màxim la documentació en paper així com de simplificar i homogeneïtzar la tramitació administrativa de totes les sol·licituds, es considera necessari modificar el procediment de tramitació simplificada per la renovació, ampliació i modificació de les autoritzacions dels gestors privats de residus.

Pels motius exposats, i a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 20 de febrer del 2019, aprova aquest Decret amb el contingut següent:




Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.