Carregant...
 

Decret d’aprovació de la modificació del Reglament relatiu a normes aplicables als proveïdors de serveis de pagaments, principalment, mesures per a facilitar l’automatització de pagaments transfronterers entre el Principat d’Andorra i els estats membres de la Unió Europea, així com els requisits tècnics per a les transferències i domiciliacions de pagaments en euros en el marc de la zona única de pagaments en euros


Exposició de motius

El Govern, en la sessió del 29 de juny del 2018, va aprovar el Reglament relatiu a normes aplicables als proveïdors de serveis de pagaments, principalment, mesures per a facilitar l’automatització de pagaments transfronterers entre el Principat d’Andorra i els estats membres de la Unió Europea, així com els requisits tècnics per a les transferències i domiciliacions de pagaments en euros en el marc de la zona única de pagaments en euros, fent ús de l’habilitació normativa continguda en l’articulat de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic. Aquest Reglament desenvolupa el règim dels pagaments transfronterers entre el Principat d’Andorra i qualsevol Estat membre de la Unió Europea, així com certs requeriments tècnics de SEPA en relació amb les transferències i domiciliacions bancàries.
LesLleis.com

Posteriorment, aquesta Llei va ser modificada per la Llei 27/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic. Aquesta modificació recull la necessitat d’introduir certs ajustos a la regulació existent, concretament adaptar la disposició final d’entrada en vigor d’acord amb el que preveu l’apartat tercer de la disposició final desena de la Llei 27/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic que fa referència a l’entrada en vigor de la disposició addicional titulada “Normes d’implementació de SEPA” de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic, sobre els requisits tècnics i normes harmonitzades de SEPA, relatius a les transferències i les domiciliacions de pagaments.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre encarregat de les finances en funcions, el Govern en funcions, en la sessió del 24 d’abril del 2019, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.