Carregant...
 


Decret


Decret del 7-10-2020 de modificació del Decret d’aprovació del Reglament dels vedats temporals de caça i les zones d’activitat humana per a la temporada de caça 2020-2021.

Exposició de motius

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;
LesLleis.com

Vista la Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça;

Vist que es va establir malament la data de limitació en la zona d’activitat humana de l’Estació d’Esquí de Pal, del Decret del 8 de juliol del 2020 d’aprovació del Reglament dels vedats temporals de caça i les zones d’activitat humana per a la temporada de caça 2020-2021, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 91, de data 15 de juliol del 2020, es modifica l’apartat 2 de l’article 3, “Prohibició o limitació de l’acció de caça a les zones d’activitat humana”;

A proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 7 d’octubre del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.