Carregant...
 


Decret


Decret del 9-12-2020 d’aprovació del Reglament de modificació del Decret de l’11-1-2017 de modificació del Reglament relatiu a l’expedició del passaport ordinari, de l’11-12-2013.
LesLleis.com

L’11 de desembre del 2013, es va aprovar el Reglament relatiu a l’expedició del passaport ordinari, per tal de crear un circuit integrat que permet la producció d’un passaport que facilita la mobilitat transfronterera dels seus titulars amb el màxim nivell de seguretat, de conformitat amb les recomanacions internacionals.

Posteriorment, l’evolució de les normes de seguretat dels documents de viatge va motivar que, pel Decret de l’11 de gener del 2017, fossin modificats els articles 4 i 5 del Reglament de l’11 de desembre del 2013, relatius a l’expedició del passaport i al procediment per obtenir-lo, i a les característiques del document. Entre altres aspectes, aquesta modificació preveu que la fotografia s’hagi de fer a la cabina fotogràfica especial instal·lada a les oficines de Tràmits en el mateix acte de presentar la sol·licitud.

Tanmateix, d’ençà que es va establir aquest requisit s’ha pogut constatar que hi ha certes dificultats per part d’alguns usuaris per fer-se la fotografia en les condicions expressades, com és el cas dels infants menors de sis anys i de les persones que, per diferents motius o circumstàncies degudament justificats, presenten algun impediment físic que els impossibilita fer servir els dispositius fotogràfics habilitats.

Consegüentment, aquest Reglament introdueix una modificació que ha de permetre facilitar la tramitació i l’expedició dels passaports als usuaris, sense que les mesures de seguretat aplicables als passaports biomètrics de tercera generació es vegin afectades.

D’acord amb aquestes consideracions, el Govern, a proposta del ministre de Justícia i Interior, en la sessió del 9 de desembre del 2020, aprova el Reglament de modificació del Decret de l’11-1-2017 de modificació del Reglament relatiu a l’expedició del passaport ordinari, de l’11-12-2013, amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.