Carregant...
 

Decisió núm. 6/91 del Comitè mixt CEE-Andorra del 12 de juliol de 1991 (Text refós per LesLleis.com)

relativa a les modalitats d’aplicació de l’assistència mútua prevista a l’article 15 de l’acord entre la Comunitat i el Principat d’Andorra

El Comitè mixt,

vist l’acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra, i especialment el seu article 15, paràgraf 2,

considerant que el bon funcionament de l’acord exigeix una estreta col·laboració entre les autoritats de les parts contractants encarregades de l’aplicació de les seves disposicions,

Decideix:
Article 1

La present decisió fixa les condicions en les quals les autoritats administratives encarregades, a la Comunitat i al Principat d’Andorra, de l’aplicació de les disposicions de l’acord col·laboren entre elles a fi de garantir el compliment d’aquestes disposicions.
Article 2 Image

Pel que fa a la present decisió, s’entén per:
LesLleis.com

-“ disposicions”, el conjunt de les disposicions de l’acord,

- “Autoritat sol·licitant”, l’autoritat competent d’una part a l’acord que formula una sol·licitud d’assistència;

- “Autoritat requerida”, l’autoritat competent d’una part a l’acord a la qual s’adreça una sol·licitud d’assistència.

Mostra redacció anterior, vigent de l’01/07/1991 al 30/11/1995
Article 2

Pel que fa a la present decisió, s’entén per:

- “Disposicions”, el conjunt de les disposicions de l’acord exceptuades les disposicions previstes a l’article 11 de l’acord;

- “Autoritat sol·licitant”, l’autoritat competent d’una part a l’acord que formula una sol·licitud d’assistència;

- “Autoritat requerida”, l’autoritat competent d’una part a l’acord a la qual s’adreça una sol·licitud d’assistència.

Substituït el text del primer guió per l’article primer de la Decisió 1/95 del Comitè Mixt CE-Andorra, de data 6 de novembre de 1995, que modifica la decisió núm. 6/91 relativa a les modalitats d’aplicació de l’assistència mútua que preveu l’article 15 de l’acord entre la Comunitat i Andorra.


Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.