Carregant...
 

Decisió núm. 7/91 del Comitè mixt CEE-Andorra del 31 de desembre de 1991

que deroga la definició del concepte de productes originaris per tenir en compte la situació particular del Principat d’Andorra pel que fa a la seva producció de certs productes agrícoles transformats

El Comitè mixt,
LesLleis.com

vist l’acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra, i en particular l’article 17, paràgraf 8,

considerant que de conformitat amb les disposicions de l’article 11 de l’acord l’apèndix determina les regles d’origen i els mètodes de cooperació administrativa aplicables a la importació dintre la Comunitat dels productes especificats als capítols 1 a 24 del Sistema Harmonitzat i originaris del Principat d’Andorra; que una part de la producció de certs productes agrícoles transformats no correspon a aquestes regles d’origen; que s’escau de derogar la definició del concepte de productes originaris per a certs productes agrícoles transformats dins el marc de certs límits anuals, a fi de mantenir els corrents d’intercanvi tradicionals existents per a aquests productes abans de l’entrada en vigor de l’acord,

Decideix:
Article 1

Per derogació de les regles d’origen que figuren a l’article 1 de l’apèndix de l’acord i a reserva de les condicions enunciades a la present decisió, els productes esmentats a l’annex de la present decisió i fabricats al Principat d’Andorra a partir de productes no originaris es consideren com a originaris del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.