Carregant...
 

Fitxa de situació Correcció d’errata, del 10 de juny del 2003, dels els edictes del 22 de maig del 2003 publicats al BOPA núm. 48, any 15, del 4 de juny del 2003 pels quals es fa públic que els Convenis entre el Principat d’Andorra, el Regne d’Espanya i la República Francesa relatius a l’entrada, la circulació, el sojorn i l’establiment dels seus nacionals i a la circulació i el sojorn al Principat d’Andorra dels nacionals d’estats tercers entraran en vigor l’1 de juliol del 2003Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Correcció d’errata, del 10 de juny del 2003, dels els edictes del 22 de maig del 2003 publicats al BOPA núm. 48, any 15, del 4 de juny del 2003 pels quals es fa públic que els Convenis entre el Principat d’Andorra, el Regne d’Espanya i la República Francesa relatius a l’entrada, la circulació, el sojorn i l’establiment dels seus nacionals i a la circulació i el sojorn al Principat d’Andorra dels nacionals d’estats tercers entraran en vigor l’1 de juliol del 2003
10/06/2003
11/06/2003
--